Den andra semesterveckan tillbringades i Danmark på ett burn som heter Borderland. Det är, oerhört förenklat, en festival som deltagarna själva skapar och som bygger på samma principer som Burning Man.

2500 personer träffades och en vecka senare var jag på väg hem med så mycket upplevelser i bagaget att jag inte kan beskriva. Tror på mänskligheten delvis återställd, och möjligen, bara möjligen, har jag varit med och startat en UFO-sekt. 😀