Sedan en tid tillbaks har jag börjar bygga upp mitt ”smarta hus” kring Home Assistant, som jag nu har börjat göra lite mer avancerade saker i. Eller i vart fall försöker jag.

En funktion som jag länge har pratat om är att saker ska hända med automagi (alltså automatisk magi), som att toalettbelysningen på natten ska vara dimmad eller att rullgardinerna ska vara stängda när jag vill titta på film. Fast helst ska de bara vara stängde om det är ljust ute, annars behövs det ju inte.

Ovan är mitt första försök att känna av om projektorn är på eller ej, och baserat på det låta det hända saker. Detta var ett första experiment, i dagsläget stänger den julusierna i takfönstret och drar ner rullgardinen – om det är ljust. När man stänger av händer det omvända, förutom att jalusin stannar nere om det är mörkt, detta för att den ändå ska stängas för att spara energi när det är mörkt.

Projektorn startar och stänger automatiskt av sig från Apple TVn och denna startar även upp ljudsystemet. Framöver ska jag utveckla det hela så att en del lampor släcks och några dimmas ner, om de är påslagna.