Cirka 1/3 av golvvärmeplåten är lagd, det är dock bara de enkla delarna, svängar och specialare återstår.