Både brådskande och viktig uppdatering… men ingen info om vad eller varför, och ingen möjlighet att välja om man vill eller ej. Förvisso är det skönt att de uppdaterar enheterna.