Det har blivit dags att styra golvvärmen lite mer aktivt, och jag har nu fått mina styrdon installerade. Förenklat använder jag LKs ställdon men istället för att använda deras ”dumma” styrning utnyttjar jag istället att tekniken som redan finns i huset. Det innebär att de styrs via Home Assistant och jag har full frihet att programmera styrningen.

I första skedet kommer jag enbart att nyttja de temperaturgivare som redan finns och slå av och på, men tanken är att bygga logik som styrs av väderleksprognoser.