Påbörjat utökningen av odlingsbänken, den nya delen ska bli i princip lika stor som den befintliga så dubbelt så mycket plats att odla i. En sektion blir reserverad för sparris, medans resten blir för diverse odlingar.