Igår fick jag hjälp, bland annat med att fräsa de sista spåren i det redan spårade spångolvet. Eftersom jag valde bort ändskivorna har jag fräsa ut alla böjar, och sen tillkommer alla specialare såklart.

 

Sista! Hoppas inte jag glömt någon någonstans 🙂
(Det hade jag!)

Mellander intog en avvaktande men intresserad plats i trappen. Han släppte mig inte med blicken när jag fräste, men han hölt sig på behörigt avstånd.