Hur river man en trapp-plattform? Man tar hjälp av experter!

Första steget var att såga av plattformen nära husväggen och underlätta den fortsatta rivningen.

Därefter bilades plattformen ner bit för bit. Med rätt maskiner går det relativt snabbt, men totalt sett tog det ändå någon timme.

Det går framåt, bit för bit.

Slutligen var det mest armeringen som återstod.