En hälsning till framtiden

Självklart måste man lämna en hälsning till framtiden.