Det är väldigt opraktiskt att ha ett stort hål rätt ner i källaren och tanken på att bygga ett tillfälligt trappräcke stod högt upp på listan. De två sidorna som det är lagt golv på har en rejäl limträbalk ut mot trappräcket, så det var relativt enkelt att fästa stolparna direkt i detta.

 

Den sista stolpen fäste jag direkt i betongbjälklaget. Det var lite vågspel eftersom det är väldigt nära kanten, men jag borrade försiktigt och har dessutom fäst den i själva trappan, så den sitter stabilt. Nätet som jag har satt upp är ett vindnät från Kariba Plast som är godkänt att använda som räcke. Den största fördelen är dock att det kostar nästan ingenting och är väldigt starkt!

 

Överliggaren består bara av en träregel, ibland är det enkla det bästa.

 

Färdigt resultat. Det är inte det snyggaste räcket i landet, men det fyller sin funktion. Nätet har jag satt fast längs golvet samt i överliggaren, så det är ingen risk att man kan komma mellan och ramla ner, inte ens om man är ett litet barn.

 

I framtiden ska det bli ett glasräcke istället, men dels är det ganska dyrt och dels kommer jag att ändra trappan lite, så det får räcka med mitt tillfälliga räcke ett tag…