Härom dagen skruvade jag fast nytt undergolv där skorstenen stod. Kände mig ändå lite nöjd.

Tills min sambo frågade om isolering. Idag skruvar jag bort den igen. Eller en annan dag.

#göromgörrätt