En vacker sommardag (i oktober) var det dags att ge sig ut i trädgården. Den ingående elen ska flyttas till andra sidan av huset och vi ska gräva ner slang för fiberinstallationen. Varför kan man du tänka?

Elen – eftersom det ska bli en dörr där elcentralen sitter idag, och att det dessutom är svårt att bygga ut den centralen när vi drar om all elen, ska detta flyttas. Men, när man flyttar elmätaren så kräver Öresundskraft att man ska ha elmätaren i ett fasadskåp. Suck.

Fibern – vi vill inte ha fibern där Öresundskraft säger att den ska dras. En framtida källartrappa är inte tillräckligt för att få den dragen på annan plats. Eftersom vi ändå ska gräva passar vi på att få fibern dit vi vill!

När vi ändå är igång passar vi på att schakta bort lite jord från gavelsidan på huset, där det ska bli en stensatt uteplats.