Då har det slutligen hänt – jag har börjat använda vinden för förvaring av grejor…