Det är kostsamt att bli av med jordmassor, eller i vart fall oerhört mycket arbete. Jag gillar dessutom när det är lite höjdskillnader på tomten, så varför inte låta de två faktumen samverka?

Beslutet blev att höja marken en liten bit på den sidan som ligger på framsidan, så att entrén blir lite mer levande. För att göra det enkelt och för att häcken är i vägen byggde jag en enkel lösning i tryckt NTR-A virke.

Vänt på rätt håll och placerad på sin slutliga plats, nu saknas bara jorden!