Taket är nu återställd där det tidigare var en skorsten. Det blev riktigt bra, även om det rent objektivt är tveksamt att det går att räkna hem projektet. Men gästrummet får en bättre golvyta och skjutdörr, det hade inte varit möjligt annars.