Projekt trappräcke närmar sig slutet, efter att under långa perioder bara haft ett djupt hål ner i källaren (inkl under min första fest*) har det under några månader stått enbart metallstavar rakt upp. Nu har överliggaren kommit på plats och även om den inte är slipad och oljad ännu sitter räcker ihop.

För de som inte följt med långt tillbaks är detta något av en MVP (Minimum viable product) i väntan på att jag ska bestämma mig vad jag ska göra här i framtiden.

Räcket består av stänger som är rejält förankrade i bjälklaget och sen överliggaren som stabiliserar dessa. Det är fortfarande lite ”svajjigt” men det håller ihop och klarar rejält med belastning. Det saknas dessutom en vinkel längst bort så det kommer att bli ännu lite stabilare.

Budget: Kring tusenlappen, vilket känns helt okej.
Tidsåtgång: Hehe… projekttid ungefär ett halvår, effektiv tid 8h.

* Uppmaningen ramla inte ner har fungerat utmärkt!