Kort statusuppdatering. Alla yttersidor är klara, nu återstår bara mitten. Efter denna bilen är tagit justerade vi så att eldosan inte längre sticker utanför smygen.