Det befintliga golvet var lite svajjigt så vi bestämde oss för att förstärka det. Efter många alternativa lösningar landade det i att vi förstärkte befintliga bjälkar med nytt limträ. När vi rev upp golvet insåg vi varför det varit lite svajjigt, eftersom de ursprungliga reglarna har krökt sig en hel del.

Nu är allt limträ på plats, inlodat så att golvet blir rakt och fint, skruvat och färdigt med extra stöd med kryss. Stabilt, som Dr Alban sa en gång i tiden.