Från början var förhoppningen att kunna köra hela huset på ett lågeffektsystem, det var bland annat därför som jag har så stora element i sovrummet i källaren. Det visade sig vara lite väl optimistiskt och för att kunna dra på lite mer värme till källaren behöver jag shunta värmesystemet som går till golvvärmen.

Nu är detta monster på plats som gör att jag kan begränsa värmen som går ut till golvvärmeslingorna, och även att jag under sommaren kan stänga av cirkulationen till elementen i källaren men fortfarande ha golvvärme i de båda badrummen.

Jag tittade på alternativet att köpa den shuntlösningen som finns som man integrerar mot min panna, men kostnaden var ganska stor och jag fick exempelvis ingen inbyggd möjlighet att köra exempelvis köra golvvärmeslingorna i badrummen på sommaren.